ZIMA I PROLJEĆE

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Mandino Selo, ista lokacija, u dva dana (14. travnja i 15. travnja): od jednodnevnog snijega do ponovnog povratka proljeća. Proljeće nam se brzo vratilo. I neka je.