ZEMLJOPISNI NAZIVI DUVANJSKOG PODRUČJA: Podprivala

objavljeno u: ZEMLJOPISNI NAZIVI | 0

Ekonimska složenica se sastoji od prijedloga pod (već obrađen u ovoj knjizi Podgaj) i imenice privala.

 
Prijevoj između Duvanjsko polja i Buškog blata, na putu imeđu Stipanića i Prisoja, zove se Privala. Naziv je izveden od privaliti, ikavskog oblika glagola prevaliti sa značenjem „posve se strmo oboriti na jednu stranu“. Dakle, privala je brdo, koje se strmenito obara prema nizini, u našem slučaju prema prostorima Buškog blata.

 
Ispod prijevoja Privala smješteno je naselje koje se jedino moglo nazvati Podprivala.

 
U popisu duša župe Grabovica od 20. kolovoza 1844. godine tadašnji grabovički župnik fra Andrija Tvrtković navodi da naselja Podprivala i Gaj imaju 10 kuća i 58 duša.

 
U Šematizmu Hercegovačke franjevačke provincije za 1867. godinu fra Petar Bakula navodi podatka, ali samo za Podprivalu: 10 domaćinastva 58 duša. Koje li podudarnosti!?

 
Danas Podprivala nema status sela.

 

 

Tekst: Ante Ivanković: Zemljopisni nazivi duvanjskog područja, 2006.

Foto: Ivica Šarac