ZEMLJOPISNI NAZIVI DUVANJSKOG PODRUČJA: Mikrotoponimi (21)

objavljeno u: ZEMLJOPISNI NAZIVI | 0

MAJDAN, MAJDANI  U Eminovu Selu zemljišta na kojima je u privatnoj režiji kopan ugljen metodom tzv. otvorenih kopova;

MEĐE, MEĐINE  Prostori na granicama dvaju sela. Riječ međa je indoeuropskog podrijetla (grčki messos, latinski medius = srednji, staraslavenski mežda, ruski meža, poljski miedza itd). TROMEĐA  je naziv prostora gdje se dodiruju zemljišta triju sela. Mnogo je mikrotponima s dominantnom riječju međa: Kopčina međa, Široka međa,  Međište, Međica.

(nastavlja se)

 

Izvor: Ante Ivanković: Zemljopisni nazivi duvanjskog područja, 2006.