ZEMLJOPISNI NAZIVI DUVANJSKOG PODRUČJA: Mikrotoponimi (20)

objavljeno u: ZEMLJOPISNI NAZIVI | 0

LIPA   Uz istoglaseće duvanjsko selo Lipa je i naziv zemljišta između Blažuja i Mokronoga, koje je po lipama (Tilia platyphylos) što su tu nekoć rasle dobilo naziv;

LUKA, LUKE, LUČICA, LUČICE  Nazivi njiva oranica najčešće uz neku vodu; vlažna dolina nekog vodotoka. Luka je praslavenska imenica sa  jednim od značenja zavoj ili obala uz zavoj nekog vodotoka (imenica luk);

LUG, LUGOVI, LUŽINE  Prostori na kojima raste ili je nekada rasla šumica Lužine se razlkuju od lugova jer imaju i vlažno, barovito tlo;

 

 (nastavlja se)

 

Izvor: Ante Ivanković: Zemljopisni nazivi duvanjskog područja, 2006.