ZEMLJOPISNI NAZIVI DUVANJSKOG PODRUČJA: Mikrotoponimi (18)

objavljeno u: ZEMLJOPISNI NAZIVI | 0

KAMENJAK, KAMENICA Naziv livada na Duvanjskom polju, koje na sjenokosu imaju više kamenja nego što je to uobačajeno za livadski predio;

KARAULA, KALAURA  Naziv lokaliteta gdje su danas smještena duvanjska groblja (katoličko i pravoslavno), a ime je dobio po karauli, turskom nazivu za stražarnicu;

KARANUŠE  Njive ili livade koje su pripadale vlasnicima s prezimenom Karan;

 

(nastavlja se)

 

Izvor: Ante Ivanković: Zemljopisni nazivi duvanjskog područja, 2006.