ZEMLJOPISNI NAZIVI DUVANJSKOG PODRUČJA: Kovači

objavljeno u: ZEMLJOPISNI NAZIVI | 0

Naziv tog duvanjskog sela istovjetan je s množinskim obliko imenice kovač, koji ima dva temeljna značenja:
1. onaj koji kovanjem obrađuje kovine, ponajprije željezo;
2. klesar figura i zapisa na spomenicima-stećcima, koje su ponekda nazivali i dijacima.

 
Dakle, onodobno svako je selo doslovno imalo kovača, ali su rijetki su Kovači koji su svom prebivalištu dali ime svog zanimanja. Dogodilo se to nekim bezimenim kovačima, koji su život i za život kovali u duvanjskom selu, koje se odavnina zove Kovači.

 
Upravo zbog tih činjenica i u Hrvata je najviše prezimena izvedenih od naziva tog zanimanja: Kovači s 9.500, Kovačići s l1.930 i Kovačevići s 17.980 nositelja tih prezimena, zajedno uzevši osnovu kovač, kudikamo najbrojnije prezime u Hrvatskoj (podaci objavljeni u novom Hrvatskom enciklopedijskom rječniku). Slično je s Kuznjecovima (ruski kuznjec = kovač) u Rusiji, Schmidtovima (njemački Schmidt = kovač) u Njemačkoj i Smithovima (engleski Smith = kovač) u Engleskoj i Sjevernoj Americi. Tako je primjerice 1964. godine u Moskvi bilo 78 tisuća osoba s prezimenom Kuznjecov, a računa se da samo u SAD živi više od 2 milijuna stanovnika s prezimenom Smith.

 
Dakako, slično je i u ostalim jezicima, pa su prezimena sa značenjem kovač najzastupljenija i u ostalih europskih naroda: Faber (latinski kovač), Ferraro (talijanski), Ferris (francuski), Herrera (španjolski), Kovar (češki), Kowalszyc (poljski).

 
Imenica kovač je zastupljena i bosansko-hercegovačkoj ekonomiji: Kovačevac (Busovača, Jajce), Kovačevci (Derventa, Glamoč), Kovačevići (Cazin, Donji Vakuf, Zenica), Kovačevo Polje (Rama), Kovačevo Selo (Tuzla), Kovači (Goražde, Ilidža, Kiseljak, Rudo, Tomislavgrad, Živinice), Kovačica (Rogatica, Tuzla), Kovačić (Livno, Foča dva naselja s nazivom Kovačić, Kalinovik, Kladanj, Nevesinje, Novi Travnik, Olovo, Zenica), Kovačina (Trebinje), Kovanići (Zenica), Kovanluk (Bijeljina), Kovanj (Rogatica).

 
Ekonimi s osnovom kovač: u Hrvatskoj su tri Kovačevca (Lipik, 31 stanovnik; Nova Gradiška, 699; Bjelovar, 218), Kovači su naselje pokraj Poreča u Istri s 55 stanovnika, Kovačić je pokraj Knina s 915 stanovnika, Kovačevine (zaselak sela Gornjeg Bitelića u Cetinskoj krajini).

 
Duvanjski se Kovači prvi put spominju u popisu bosansko-hercegovačkih Hrvata katolika biskupa fra Marijana Bogdanovića iz 1768. godine, kad su u tom naselju bile samo dvije katoličke kuće s 22 duše (prezimena Letica i Predivo).

 
Fra Petra Bakula je u Šematizmu Hercegovačke franjevačke provincije za 1867. godinu zabilježio Kovače kao selo u župi Bukovica, koje ima 9 kuća s veoma malim brojem duša, samo 31!? Kovači su 1967. godine vraćeni u župu Duvno-Tomislavgrad.

 

Tekst: Ante Ivanković: Zemljopisni nazivi duvanjskog područja, 2006.

Slika: Ivica Jurčević