VODA I STRUJA NA GROBLJU

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Uz Ivicu Ćurčića koji se na priloženim fotografijama ne vidi, ekipa sa fotografija protekla dva dana završila je poslove oko dovođenja vode i električne energije do budućega objekta kapelice s mrtvačnicom na groblju u Mandinu Selu.

U očekivanju dolaska djelatnika tvrtke Top d.o.o. i otpočinjanja građevinskih radova, pocijepana je parcela a u tijeku su i aktivnosti na ishođenju svih potrebitih dozvola za građenje.

Izvođač nam je davno najavio početak gradnje, no zbog velikoga obujma dogovorenih poslova zapeo je na drugim gradilištima i ostaje nam samo čekati.