VINKO VUKADIN: Uskrsno pitanje

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Uvijek nanovo, a nikad ponovo

 

Uvijek isto, a nikad sa sobom načisto

Vidimo i znamo, osjećamo i pipamo

Čekamo i pitamo, lutamo i skitamo

Mir tražimo i sreću gubimo

Životom brzim opijeni

Ko pijanci u tami teturamo

Vjerom poškropljeni u sumnju uronjeni

Tisućama smrti nepoučeni

Tamom ljudske mudrosti osvijetljeni

Prolaznome vjerno služimo

Obmanu ko ljepoticu ljubimo

Živimo da smrt otjeramo

Uporno vrletima života žurimo

Dok se u kolu prolaznosti vrtimo

Pijesak stisnutim šakama hvatamo

Za srećom na štakama trčimo

Nevjerni kruha nad pogačom tražimo

 

Vinko Vukadin