USUSRET JUBILEJU: Svećenici i redovnici iz naše župe (7) – Bože Tadić

objavljeno u: USUSRET JUBILEJU | 0

Bože Tadić je rođen u Kongori 19. svibnja 1945. godine (otac Franjo i majka Dragica). Osnovnu školu završio je u Kongori i Duvnu, a gimnaziju u Križevcima i na Rijeci.

Teologiju je završio u Zagrebu (KBF), a katehetiku u Rimu. U novicijat je stupio 15. kolovoza 1962. u Rijeci. Zaređen je za svećenika 29. lipnja 1974. godine a mladu misu je slavio u Kongori 21. srpnja 1974. godine.

Nekoliko svećeničkih godina proveo je na salezijanskim župama u Rijeci i u Zagrebu, te potom na Katehetskom salezijanskom centru u Zagrebu. Bio je suradnik u časopisu “Kateheza” a stručnjak je za audio-vizualna pomagala.

Izvor: Robert Jolić: Župa Kongora, 1993.