UNDP POZITIVNO OCIJENIO PROJEKT PD ORLOVA STINA

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Druga faza projekta Via Dinarica: Preliminarna rang lista javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava za unapređenje turističke ponude i usluga duž staza Via Dinarice u Bosni i Hercegovini.

Projekat Via Dinarica je 17. 4. 2019. godine objavio Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru druge faze projekta Via Dinarica za unapređenje turističke ponude i usluga na stazi Via Dinarice u Bosni i Hercegovini koji se odnosio na sljedeće prioritetne oblasti:

Prioritetna oblast 1: Poboljšanje uvjeta i proširenje kapaciteta turističkih smještajnih objekata duž bijele, zelene i plave staze Via Dinarice u Bosni i Hercegovini.

Prioritetna oblast 2: Unapređenje postojećih i povećanje raznolikosti turističkih usluga u području turizma u prirodi (kulturnog, povijesnog, sportsko-rekreativnog i avanturističkog turizma i slično) na bijeloj, zelenoj i plavoj stazi Via Dinarice u Bosni i Hercegovini.

Po zatvaranju javnog poziva 8. 5. 2019. godine, zaprimljeno je ukupno 138 projektnih prijedloga. Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je povjerenstveno ocjenjivanje i bodovanje svih prijava prema administrativnim, općim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva. Na osnovu izvršenog ocjenjivanja zaprimljenih prijava, sačinjene su preliminarne rang liste odabranih prijava za financiranje u okviru druge faze projekta Via Dinarica. Preliminarne rang liste su navedene u sljedećim tabelama:

Preliminarna rang lista za Prioritetno područje 1: Poboljšanje uvjeta i proširenje kapaciteta turističkih smještajnih objekata na bijeloj, zelenoj i plavoj stazi Via Dinarice u Bosni i Hercegovini

Br. Naziv podnositelja prijave Naziv projekta
1. BB Udruženje MTB, Mostar Mostar Outdoor Sustainable Tourism Most
2. Montanaro d.o.o. Mostar Proširenje kapaciteta motelskog smještaja
3. Visit Konjic, Konjic Adventure Resort Visit Konjic
4. JP Nacionalni Park Sutjeska, Foča Obnova planinske kuće na Donjim Barama
5. Aquabalkan, Konjic Adventure resort “Outdoor Bosnia” opremanje kuhinje i šanka restorana
6. Motel Kivi, Grude Adaptacija smještajnih kapaciteta Motel Kivi
7. HPD Pločno, Posušje Završetak izrade smještajnih kapaciteta u planinarskom domu ”Masna Luka”
8. Stožer Vrana d.o.o., Kupres Poboljšanje uvjeta i proširenje kapaciteta smještaja u objektu Apartmani Kraljevac
9. Seosko domaćinstvo Dobruvnik, Višegrad “DOBRUNVIK“
10. Sehara d.o.o., Ilijaš Unaprijeđenje poslovanja restorana domaće tradicionalne kuhinje Sehara
11. Seoski turizam Ziličina, Rogatica Proširenje smještajnih kapaciteta u seoskom turizmu “Ziličina” u Rogatici
12. Restoran Mlin, Vareš Unapređenje i proširenje kapaciteta smještaja
13. PD Kozara, Banja Luka Osposobljavanje spavaonica i kuhinje u planinarskom domu “Šibovi”
14. Gazdinstvo Ivanović, Banja Luka Izgradnja turističkih kapaciteta u selu Kruševo Brdo
15. PD “Paklarske stijene”, Travnik Poboljšanje uvjeta rada planinarskog doma i proširenje smještajnih kapaciteta
16. PD Orlova stina, Tomislavgrad Izgradnja i namještanje kuhinje u planinarskom domu Blidinje

Podnositelji prijava će biti obaviješteni o rezultatima javnog poziva u pisanoj formi.

Nakon obavijesti o preliminarnim  rezultatima javnog poziva, predstavnici UNDP-a će posjetiti na terenu podnositelje prijava koji su uvršteni na rang listu. Cilj posjeta na terenu je provjera informacija naznačenih u dostavljenoj prijavi i pratećoj dokumentaciji u skladu sa stvarnim stanjem. Nakon završene terenske posjete, UNDP će donijeti konačnu odluku o odabiru prijedloga projekata koji će se financirati.

Izvor: ba.undp.org