TRN iz lipnja 1992.: Crne udovice

objavljeno u: TRN | 0

Putem ovog lista apeli­ram na sve one koji nose amblem „CRNE UDOVI­CE“, a nemaju nikakve veze s tim imenom da ga skinu, jer nikome ne služi na čast da se služi tim imenom, a da to nije zaslužio.

S time ujedno želim da skinem odgovornost sa se­be i svojih ljudi za bilo ka­kav nedopustivi postupak na nekom javnom mjestu, koji bi mogao učiniti ne­tko s tim amblemom, pa da se to natovari nama na vrat.

Ujedno „CRNE UDO­VICE“ je ime koje je koristi­la ekipa iz mojeg kraja do­movine i ovdje ga nose sa­mo oni koji su pod mojom kontrolom i za čije postup­ke odgovaram osobno.

 

HVALA!

 

Miro Lhotak ČARUGA