TOMISLAV MAJIĆ: Dva š u sparno kolovoško popodne (književna kritika u obliku pjesme, a možda i obratno)

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Jedan od onih kolovoških dana
kad je čak i ovdje vruće
(ovdje – to podrazumijeva jedan zaboravljeni svijet,
obrvu Mediterana…,
još malo pa more
i usidrene brodice pramcem zagledane u beskraj ostatka Svijeta).
 
Čak je i ovdje vruće
(ovdje – to je skoro tisuću metara,
a možda i dvije, nad morem)
i zrak je stisnut, titra,
prelijeva se u slojevima amorfne mase
kao da nas hoće izdati,
poput riba ostaviti na suhom
i pobjeći kao što se bježalo uvijek
(od mača, od sudbine i od sebe).
 
Svježinu donose dva š
koja klijaju na rubovima crnogoričnih šuma
(iskonska svježina vlada
na rubovima crnogoričnih šuma)
i žive u dva imena
gdje svojom zvučnošću nadglasavaju ostale suglasnike.
 
Jedno š,
koje živi u imenu Miško,
svježinu donosi iz dubina
(u dubinama uvijek ima svježine
ostavljene i sačuvane za one koji znaju doći do nje).
 
Drugo š
svježinu crpi iz nadrealistične prevertovske lepršavosti
i iz čežnje kakvu je imala još samo Edith Södergran,
a živi u tako pjesničkom imenu:
Šima.
 
Razmišljam: toliko (po)etičnosti na tako malo četvornih metara…
 
Skoro da se čovjek,
u duhu starog anglo-saksonskog lisca Winstona,
zapita:
Imamo li više poetike
nego što je naš svijet može po(d)nijeti?
 
 
Tomislav Majić, 09.8.2019.