SVETO TLO

objavljeno u: NAŠA OGNJIŠTA I BAŠTINA | 0

Kad koračam ili kad se odnekud vraćam ovoj zemlji (a odlasci i povratci – vraćanja- ovdje su sudbina) ne mogu da se ne sjetim, da mi na um ne padnu biblijske riječi koje Bog, Jahve, upućuje Mojsiju:

“Izuj svoju obuću, jer tlo po kojem hodaš sveto je”.

Sveta je gora Sinaj, sveta je gora Sion, sveto je tlo po kojem je hodao Bog.

Ovo je tlo i ova zemlja sveta. Gorući Božji grm. Ova je zemlja posvećena krvlju mučenika, krvlju djedovskom, suzama i molitvama naših majki.

Mijo Tokić