STIPAN PERKOVIĆ – PIPA: Djevojčica iz Kupresa

objavljeno u: SLIKE | 0

Majko,

koji su ono ljudi od kamena,

što hode cestama,

što hode šumama,

čvrsta koraka,

stroga pogleda?

 

Koji su ono ljudi,

štono hode ispred našeg dvorišta,

brane našu kuću kamenu,

ogradu drvenu?

 

Majko,

moram ih vidjeti izbliza,

osmotriti ta lica kamena,

dodirnuti ruke od mramora.

 

Majko!

Pogledaj, majko!

Nose jednog ranjena,

krvari, majko!

 

Skini se, kćeri, s prozora,

to nisu ljudi od kamena i

krv im nije voda.

Krvare, kćeri,

ponajviše krvare ljudi od kamena,

skini se sada s prozora, eto magla se spustila.

Sutra ćeš vidjeti…

 

Što, majko, što?

 

Vidjet  ćeš, kćeri, izbliza mnogo ljudi od kamena,

siđi sada s prozora, magla se spustila.

 

                                                                                      Stipan Perković – Pipa

                                                                                       03.4.1992.