STIPAN PERKOVIĆ- PIPA: Na Božić

objavljeno u: SLIKE | 0

Zašto je Bog postao čovjek?

Zašto je Svemogući postao bespomoćan – na Božić?

 

Šapat neki u meni kao glas Anđela da čujem:

Dođi, dođi pogledaj, ne boj se…

Pogledaj živoga Boga u lice, oči u oči…

Eno ga u štali, u jaslama, na slami položen!

Uzmi ga, privij ga na grudi,

neka ga smire otkucaji tvoga srca,

čežnja tvoja neka ga ugrije.

Dođi!, ne želi da se pokloniš u strahu!

Primi ga u naručje, stisni ga uz grudi,

pohrani ga u srce – kao Mir, kao Istinu!

 

Evo, pred tvojim očima, u oči te gleda

ona ista sila koja je stvorila svijet,

u čijem dahu počiva svemir,

suzom te moli: Dođi!

 

Uvijek iznova, za Božić, pitam se:

zašto je Svemoćni postao bespomoćan, dijete – čovjek?

A onda, kao da se vratim na početak, na stvaranje svemira:

U početku bijaše Riječ

i Riječ bijaše kod Boga

i Riječ bijaše Bog … i Riječ tijelom posta – dijete u jaslama,

bespomoćno, a Bog!

U tvojim rukama drhti svemir,

U tvome naručju drhti Bog!

I suzom te moli: Dođi, ne boj se. Dođi!

 

                                                                            Stipan Perković – Pipa