SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (60): Stržanj

objavljeno u: SPOMENICI PRIRODE I KULTURE | 0

Južno od vrela Šujice, nedaleko od kuće Joze Duvnjaka, nalaze se tri manje gomile.

Prema staroj evidenciji kroz Stržanj je vodio stari rimski put.

Sjeverno od kuće Joze Duvnjaka, u smjeru Kupresa, na lokalitetu Velika mašeta, nalazi se nekropola sa sedam stećaka (4 ploče, 2 sanduka i sljemenjak). Zanimljivo je nekoliko grobova eliptičnog oblika. Stećci su znatno oštećeni a pojedini su ukrašeni kružnim i ispupčenjima koji simboliziraju sunce.

Na lokalitetu Mala mašeta, koja se nalazi oko 300 metara istočno od Velikih mašeta, nalazi se jedan stećak – sanduk, bez ukrasa.

Selo Stržanj za nekoliko godina neće postojati jer se stanovništvo raseljava, pretežno u Šujicu, tako da je ove godine na putu iseljavanje nekoliko kuća, ostale će idućih godina iseliti.

Oko 1940. godine, na području sela bilo je devet sljemenova mlina, danas je jedan i nije u funkciji. Raniji mlinovi bili su izgrađeni od balvana, s krovom od šimle, nažalost svi su za vrijeme Drugoga svjetskog rata popaljeni i od njih jedva ima i tragova. Do Prvog svjetskog rata ovdje je bila i jedna pilana Mitra Duvnjaka od koje nema gotovo ni traga.

Mlin Laze Duvnjaka imao je tri kamena, porušen je 1974. godine. Računa se da je ovo jedan od najstarijih mlinova u kraju.

 

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar 1977.