SEOSKA ILI ŽUPNA MRTVAČNICA?

SEOSKA ILI ŽUPNA MRTVAČNICA?

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Ljetos je u našoj župi pokrenuta inicijativa za izgradnju zajedničke mrtvačnice za Kongoru, Lipu, Mandino Selo i Rašćane (Borčani već imaju izgrađenu), koja bi bila izgrađena u crkvenom dvorištu, s čime se složio i sam župnik fra Stjepan, koji je naglasio kako podržava izgradnju jedinstvene mrtvačnice, s ciljem smanjenja troškova. Župnik je ovu incijativu podržao i na sastanku župnog vijeća protekle nedjelje. Većina žitelja Lipe je već prihvatila ovaj prijedlog. Sada ostaje na svima nama ostalima (Mandoseljani, Kongorani, Rašćanci) da se odlučimo prihvaćamo li isto. Većina neka odabere ali prije odabira važno je i trezveno odvagati što nosi izgradnja jedinstvene, župne, a što pojedinačne, seoske, mrtvačnice.

Siguran sam u jedno: neće biti moguće lako doći do suglasja, osim kako je ovakav objekt/e treba(l)o poodavno imati. E sad, u župi ili selu, neka odluči većina. Dobro bi bilo za Božić održati sastanak i izabrati jedan od prijedloga.