SAČUVANO OD ZABORAVA: Osobe i događaji (2011.- 2013.)

objavljeno u: SAČUVANO OD ZABORAVA | 0

Različiti događaji, osobe i lokacije zabilježene foto-objektivom 2011. 2012. i 2013. godine. Prelistavajući ovaj album prepoznat ćete osobe, a vjerujemo u većem broju slučajeva događaje i lokacije na kojima smo ih snimili. Uživajte i polako ih pregledajte, jer se svi mijenjamo polako a to najbolje i vidimo kroz fotografije.