SAČUVANO OD ZABORAVA (2013.): Duvanjski motivi Ante Baćka

objavljeno u: SAČUVANO OD ZABORAVA | 0

Mandina gradina, ruševine crkve sv. Nikole na ovoj gradini, pastir s ovcama u polju, muslimansko groblje u Mandinu Selu… Sve su ovo motivi koji su našega Antu Baćka privukli početkom rujna 2013. godine. Kako to radi profesionalni fotograf, pogledajte u priloženom foto-albumu.