SAČUVANO OD ZABORAVA (2010.): Duvanjsko polje ili jezero

objavljeno u: SAČUVANO OD ZABORAVA | 0

Što se plavi na ovim fotografijama? Kratak odgovor: Nebo duvanjsko i polje Duvanjsko. Zabilježeno u siječnju 2010. godine, nakon smirivanja stoljetne poplave, do tad nezabilježene u našem kraju, koja se ponajviše sručila na podljubuška sela, između ostalog i na Mandino Selo.

Nakon obilnoga snijega koji je pao pred Božić 2009. godine, istopljenog još obilnijom kišom koja je padala danima na prijelazu iz stare u novu godinu, sva sila vode srušila se na Duvanjsko polje koje je u dobrom dijelu pretvoreno o Duvanjsko jezero.

To potvrđuje i ove dvije fotografije: prva je načinjena (16. siječnja 2010.) ispod Mandine gradine pa prema Brišniku i Cebari i dalje sve prema Kovačima, druga (iz zraka) je preuzeta iz Prirodoslovno-povijesne baštine općine Tomislavgrad, vrhunskoga djela koje je 2013. godine izdala Udruga Naša baština. Dobro za podsjećanje. Samo se nadamo da se neće nikada više ponoviti.