S VRHA GRUDE: Vjetrovi

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Odavna sam volio vjetrove:

ojače, povjetarce, lahore.

 

(Ograđujem se od vjetrina, što štetu prave)

 

Volim vjetrove prave.

 

Kada svoje otvore ralje

i pušu…i otpuhnu

magluštinu i dim. Kad vjetar

i kiša svako zrnce prašine

na zemlju spuste.

 

Dok povjetarac i lahor u krošnji

šume, uho zdušno sluša.

Oči se u krošnji gnijezde…

 

Ante Šarac