S VRHA GRUDE: O tjeskobi (2)

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Tjeskoba nastaje od ranih dana, možda već u majčinoj utrobi, taloži se u duši kroz djetinjstvo i dalje kroz život u vidu negativnih emocija kao što su: strah, zavist, ljutnja, bol, patnja i mržnja. Na čovjeku je da nekako siđe u svoje nesvjesno područje, da osvijetli te negativne emocije, te da ih izvuče na svjetlo dana, stavi ih na hrpu i ostavi da se pretvore u ništavilo…

Izvor: Ante Šarac: Kratke misli, 2015.