S VRHA GRUDE: O snu (1)

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

San je samo naš doživljaj, neovisno o tome s kim smo se družili u snu. I onda kad ga drugima ispričamo, ostaje samo naš.

Dobro spavanje ne donosi uvijek ugodno sanjanje.

San počnemo cijeniti tek kad ga izgubimo.

U snu nema glume, nema pretvaranja, pa su ljudi tada autentičniji nego na javi.

Sanjao sam da letim iznad grada, šuma, jezera. Eto, želja za letenjem mi se ostvarila…

Izvor: Ante Šarac: Kratke misli