S VRHA GRUDE: O sebičnosti (1)

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Sebičan čovjek je vrlo marljiv u ugađanju svojim nižim potrebama.

Sebičnost je uskogrudnost a uskogrudnost je majka se­bičnosti.

Sebična osoba sebe vazda vidi uljepšano i sklona je tepanju samoj sebi.

Sitan egoizam je krupan udarac ne samo njegovu nosi­telju, nego i bližnjima.

Umišljeni egoist zamišlja da su njegove pogrješke bolje od vrlina drugih.

(nastavlja se)

Izvor: Ante Šarac: Kratke misli, 2015.