S VRHA GRUDE: O prijateljstvu (3)

S VRHA GRUDE: O prijateljstvu (3)

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Prijatelj ti je onaj koji te prijateljem smatra iako vidi tvoje mane.

Obazrivost je najkraći put do prijateljstva.

Bez ljudske ljubavi nema ni prijateljstva.

Od svih prijatelja najčešće nas iznevjeri vlastiti jezik.

Dobar stari prijatelj je kao dobro staro vino – privlači te makar sam ništa ne traži.

 

Izvor: Ante Šarac: Kratke misli, 2015.