S VRHA GRUDE: O političkim strankama (1)

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Bio je aktivan u „netalasanju“, pa je unaprijeđen na viši položaj.

Nije imao tri čiste, ali je bio podoban i čist kao suza.

Stalno je zadivljeno gledao u čelnika stranke, pa mu je dopušteno da misli na vlastiti probitak.

Tko se želi popeti na viši položaj, neka se ponaša kao mali od kužine.

Nije se nikada znalo što misli. Vazda je nekako stajao po strani, pa su ga maknuli iz stranke!

Izvor: Ante Šarac: Kratke misli, 2015.