S VRHA GRUDE: O novcu (2)

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Nikada u trgovini ne sklapa dobar ugovor onaj koji je jako ovisan o tom sklapanju.

Uvijek pitati, znači dobro prodati, odnosno kupiti.

Tko kupuje, taj vazda kudi predmet kupnje.

Neki koji su se naglo obogatili, ubrzo su spali na pro­sjački štap!

Put do puno novca asfaltiran je nemoralom.

Izvor: Ante Šarac: Kratke misli, 2015.