S VRHA GRUDE: O navikama (1)

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Dobre navike stječu se dobrom organizacijom življe­nja.

Dobre navike štede vrijeme i živce.

Ako usvojimo naviku da svaku stvar ostavljamo na isto mjesto, već smo postigli mnogo.

Navika poticanja sebe na pravovremeno rješavanje problema doprinosi da ih rješavamo s manje boli.

Loše navike slabe volju za mirno življenje

Izvor: Ante Šarac: Kratke misli, 2015.