S VRHA GRUDE: O moći (1)

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Ljudi koji koriste svoju moć nad drugima, čine štetu njima a u konačnici i sebi.

Neki su gladniji moći nego hrane.

Tko ljubi moć, taj se deklarira kao slabić i sebičnjak.

Izvor: Ante Šarac: Kratke misli, 2015.