S VRHA GRUDE: O mašti (2)

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Čovjek siromašan maštom u ljubavi, od ljubavi dobiva malo.

Stalna vožnja u jednom smjeru i istom brzinom otupljuje i umara čovjeka.

Imao je malo mašte u sebi; bio je dosadan kao pro­ljev.

Tko je bogat maštom, taj redovito ima manji imetak.

Djeca su radosna i zaigrana zahvaljući upravo mašti. Probajmo nešto od njih naučiti.

 

Izvor: Ante Šarac: Kratke misli, 2015.