S VRHA GRUDE: O laži (2)

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Lažljivcu je teško vjerovati, pa i onda kad mu se omakne da govori istinu.

Lažljivca treba ignorirati, osim kad nam služi za zaba­vu.

Kad lažljivac ima slušatelje, on utrostručuje laž.

Neki vazda lažu tako da su zapravo postali profesional­ni lažovi.

Mnogi ljudi više žele čuti laž nego istinu o sebi.

Osviješteni ljudi uopće nemaju potrebu lagati. To ne znači da uvijek svakome treba govoriti istinu, posebno iz vlastita života

Izvor: Ante Šarac: Kratke misli, 2015.