S VRHA GRUDE: O istini (1)

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Najveća se istina ne izriče riječima, nego pogledom.

Put do istine je dugačak i trnovit.

Istinu treba tražiti u sebi, da bismo shvatili istinu izvan sebe.

Prava istina zauzima vertikalnu razinu, dok činjenice radije leže u horizontali.

 

Izvor: Ante Šarac: Kratke misli, 2015.