S VRHA GRUDE: O hrabrosti (2)

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Da nije srca, ne bi bilo ni hrabrosti.

Um je procjenitelj stupnja izazova na putu (ne)ostva­renja hrabrosti.

Ne pobjeđuju vazda hrabri, tu su i spletke sudaca.

Najhrabriji je bio pomorac koji je prvi oplovio svijet, kao što je najhrabriji ovan koji prvi među ovcama ska­če u rijeku.

Prava se hrabrost hrani hrabrošću protivnika, jer se ne zadovoljava lakim pobjedama.

 

Izvor: Ante Šarac: Kratke misli, 2015.