S VRHA GRUDE: O ciljevima (1)

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Čovjek bez cilja ne razlikuje se puno od čovjeka koji svaki dan postavlja pred sebe mnogo ciljeva.

Cilj je bolje postaviti visoko jer će za ostvarenje trebati više truda. Tek tada će ga čovjek ozbiljno shvatiti i dati sve od sebe da ga ostvari.

Zacrtati put do ostvarenja cilja znači pola ostvarenja.

Cilj je dobro vizualizirati kako bi motivacija za ostvare­nje narasla do razine da uživamo u procesu ostvariva­nja cilja.

Čim je vidio da cilj „visi“, povukao se u hladovinu.

 

Izvor: Ante Šarac: Kratke misli, 2015.