S VRHA GRUDE: O brigama (1)

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Ne treba otvarati kišobran dok sunce grije; treba kori­stiti suncobran.

Tko si ne može pomoći bez brige, još manje to može učiniti s brigom.

Briga je pat pozicija.

Briga nije ništa drugo doli strah od onoga što se eventualno može dogoditi.

Za otklanjanje aktualnih briga treba koristiti prijašnje iskustvo.

 

Izvor: Ante Šarac: Kratke misli, 2015.