S VRHA GRUDE: Krila za uzlet

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Morati je crno…

Nikada ni od koga

ne traži obećanje,

jer, kad se ono

ostvariti mora,

onda je crno.

 

Htjeti je plavo…

 

Kad god nešto hoću,

uvijek se nekako

okrene na plavo.

I Bog kad stvarati htjede,

bi more i nebo plavo.

 

Željeti znači krila steći…

 

Krila imam, ali za uzlet

potrebna još su Eve krila,

satkana u istoj želji,

istom htijenju.

 

Izvor: Ante Šarac: Kad sam s Tobom, 2014.