S VRHA GRUDE: Kratke misli o radu

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Za ukupan uspjeh u radu najvažnije je napraviti prvi korak.

Samo se računa ona aktivnost u koju smo uronjeni od glave do pete.

Svaka aktivnost bez razuma je rizična, a bez srca prazna.

Znak raspoznavanja – radimo li nešto dobro ili ne radimo, ocjenjujemo po tomu kako se osjećamo nakon učinjenoga.

Rad nije stvorio čovjeka, ali se s radom čovjek razvija.

Rezultat rada nikada ne usrećuje čovjeka toliko – koliko ga usrećuje sam rad.

Tko rano rani, rano se pozdravlja sa spavanjem. Svako je vrijeme pogodno za rad.

Bolje je raditi bez naknade nego ništa ne raditi!

Kad je riječ o kreativnom radu, vazda ga treba dovesti do kraja.

Aktivnost ne mora dovesti do sreće, ali nema sreće bez aktivnosti.

U poslu se treba koncentrirati na dio posla koji ti je najbliži.

Najprije obavi posao koji je manje važan, a onda onaj koji je važniji!

Ne postoji nikakva zamjena za rad.

Dobar pristup poslu je pola učinjena posla.

Sumnja u smisao rada izravno doprinosi tomu da ljudi odustanu i prije nego što su počeli raditi.

 

Ante Šarac