TABELARNI PREGLED UPLATA ZA GROBLJE 2006.-2019.

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Tabelarni pregled svih uplata za groblje u Mandinu Selu, u razdoblju od 7. rujna 2006. godine i zaključno sa 7. siječnja 2019. godine. Popis je sačinjen prema podacima dobivenima u Addiko banci u kojoj imamo otvoren račun.

UPLATE ZA GROBLJE MANDINO SELO 2006-2019