POTPISAN UGOVOR O IZGRADNJI DISTRIBUCIJSKE VODOVODNE MREŽE U VINICI

objavljeno u: NOVOSTI | 0

U zgradi općine Tomislavgrad potpisan je Ugovor o izgradnji distribucijske vodovodne mreže u naselju Vinica, vrijedan 273.594,63 KM. Ugovor su potpisali općinski načelnik Ivan Vukadin i direktor tomislavgradskog Javnog komunalnog poduzeća Petar Radoš. Ugovorom je predviđeno da će se radovi izvoditi u dvije faze, od kojih će se prva faza realizirati u 2019. godini (vrijednost 186.309,28 KM), a druga će se ugovoriti sukladno dinamici  osiguranja potrebitih financijskih sredstava. Napomenimo i kako je Fond za zaštitu okoliša F BiH za spomenuti projekt općini Tomislavgrad odobrio 100 000 KM.

Izvor: Općina Tomislavgrad