POSJETILI SMO DŽAMIJU U DILAVERIMA

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Nakon rušenja stare džamije (zbog dotrajalosti), u Mandinu Selu, u Dilaverima je ovoga ljeta započela izgradnja nove džamije sa 28-metarskim minaretom i ostalim potrebitim sadržajima (mrtvačnica, stan za vjerskog službenika). Uz same vjernike izgradnja je financirana ponajviše sredstvima Crvenog polumjeseca Ujedinjenih Arapskih Emirata, međunarodne organizacije koja je pomogla i prošlogodišnju rekonstrukciju džamije u Oplećanima. Napomenimo i kako je Općina Tomislavgrad cijeli projekt pomogla s 8 000 KM.

Posjetili smo džamiju u našemu selu čiju su izgradnju financijski pomogli i ostali vjernici, ne samo muslimanski.  Kako smo doznali, 28. studenoga planirana je prva molitva. Svečano otvorenje ovoga vjerskog objekta planirano je tek nakon smirenja epidemije korona virusa, kada bi s mogao okupiti puno veći broj vjernika.

Već smo nekoliko puta naglasili ali još jednom ćemo ponoviti: nakon izgradnje katoličke kapelice, pravoslavnoga hrama, pri samom završetlu je izgradnja još jednoga vjerskoga objekta u našemu selu. Sve u krugu od dva kilometra.

Odgovori