POSIJANA TRAVA OKO KAPELICE

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Nakon unutarnjeg uređenja naše nove kapelice, danas smo pristupili uređenju njenoga okoliša.

Odmah nakon rušenja stare kapelice nasuli smo jedan, a danas još dva kamiona zemlje, koje smo relativno brzo razgrnuli, prije svega zahvaljujući angažmanu našega Vlade Šumanovića koji je cijeli posao skratio svojim traktorom s kašikom. Uz rađu, Vlado je ekipu i počastio i s dva Tomina bureka.

Nakon ravnanja zemlje bacilli smo umjetno gnojivo i posijali travu. Kako smo je gusto posijali najbolje govori Franimirova rečenica nakon što je ponovno išao u grad po travu:

-Jeftinije nam je bilo sve staviti u ukrasnu kocku nego sijati travu.

Urađen je odličan posao i zato hvala svima koji su i danas bili u mogućnosti i odazvali se pozivu.

Foto: Ante Šarac ml.