POČELA KOŠEVINA

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Počela je koševina i prikupljanja sijena za prehranu stočnoga fonda u Mandinu Selu. U selu i u okolici trave ima u izobilju i ne bi trebalo biti većih problema u prikupljanju potrebitih količina sijena (vjerojatno je takvo stanje i u samome polju u koje je još uvijek rano “silaziti” i ići kositi). Dok su se naši preci sve do prije nekoliko desetljeća mučili koseći travu ručnim kosama i prikupljajući sijeno također ručno (grabljama), odvozeći na konjskim kolima, danas je situacija puno lakša. Većina poslova (košenje, prikupljanje, otprema) obavlja se strojevima, dok tek utovar/istovar rade ljudske ruke. Prve otkose trave i ove su godine “bacili” strojevi Davora Markovića i Ante Šarca koji zadnja dva dana kose Podvornice, Granice, Lučice…

dav