PJESMA O SLAMNATOME MEDI

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Kraj jezera Šarca Marka,
il’ je stvarnost, il’ je varka.


Stoji medo cil’ od slame,
ob’laze ga lipe dame.


I sa njima hrpa dice,
na glavi mu side ptice.

Kiši, vitru on prkosi,
radost dici sad donosi.

Svi ga oće otić’ vidit,
uslikat se, na njem sidit.

Braća Šoljić pokrenuše mase,
vlažnu baru sad medvidi krase.

Tona slame i ideja mala,
Bero, Rade baš vam puno fala.


Marinko Vukadin