PD ORLOVA STINA: Zahvala svima za uređenje okoliša doma

objavljeno u: NOVOSTI | 1

Projekt  „Uređenje okoliša oko planinarskog doma Blidinje“ smo uspješno priveli kraju. Jučer smo, na zadovoljstvo svih članova društva, završili asfaltiranje oko planinarskog doma. Ovim putem bih se zahvalio svim članovima koji su sudjelovali u radu.

Posebno moram spomenuti ljude i njihova poduzeća  koja su nesebično pomagala u radu, financijski  ili u donacijama materijala:

Gosp. Ante Šarić – Stole za ugradnju opločnika,

Semmelrock Stein+Design d.o.o. Ogulin za izdašnu donaciju opločnika,

GM Gratis d.o.o. Tomislavgrad (gosp. Vinko Sliško) također za donaciju opločnika,

Šarac d.o.o. Tomislavgrad za donaciju pijeska za ugradnju opločnika,

Separacija Gabrić d.o.o Lipa za donaciju pijeska za ugradnju opločnika,

– Javnom komunalnom poduzeću d.o.o. Tomislavgrad za usluge rada bagera i djelatnika na istome,

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ (gosp. Petar Galić) za financijsku potporu ovoga projekta,

Vodoskok d.o.o. Tomislavgrad (gosp. Marko Vukadin) za prijevoz kvarcnog  pijeska iz Lukavca,

– Mljekara Livno (gosp. Ivan Buntić) za financiranje troškova hrane tijekom provedbe projekta,

Top d.o.o  Tomislavgrad i gosp. Petar Majić Peho koji su ustupili oplatu za betoniranje zidova,

Livno putovima za donaciju dijela asfalta i ugradnju istoga

– gosp. Mate Radoš – Komlenov za projektiranje i izradu troškovnika projekta

-Marel-electric d.o.o. (gosp. Zvonimir Markić) i Dankić-MM d.o.o. Tomislavgrad (gosp.  Mirko Dankić) – za izgradnju rasvjete

 
Ante Vukadin/ PD Orlova stina