ŽIVOT I SMRT U DUVNU: Matronimi

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Ančić – od vlastitog imena Anka; riječ iz hebr. jezika (Hannah, Ana) znači “Bog se smilovao” Anić – također u korijenu vlastito ime Ana Belić – od starog hrvatskog ženskog imena Bela, Bijela (lat. Alba) Cvitić – od ženskog imena … pročitajte više

PRAVA POSLASTICA: Prženi kukuruz

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Miriše li vam? Ne znam kome ne bi. Domaći kukuruz, ispržen na žaru, nastalom izgaranjem suhe, vranske bukve. Puni užitak. Kad klip kukuruza odložite na žar, a pođe pucketanje… I u zraku se pođe širiti neodoljivi miris… Je li da … pročitajte više

NEDJELJNA PRIČA: Biti nov u Kristu

objavljeno u: NOVOSTI | 0

„Na kolodvoru je u 17 i 10 kišilo. Pijanac s bo­com u ruci teturao je prema meni. ‘Sigurno će tražiti milostinju’, pomislih. No on me upi­ta: – Vjeruješ li u Boga? Na takvo pitanje nisam bio spreman. Bi mi neugodno. … pročitajte više

ŽIVOT I SMRT U DUVNU: Patronimi (3)

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Milošević – Milošev potomak Mitrović – u korijenu grčko ime Dimitrije (Dmitar, Mitar), riječ znači “zemlja-majka” Nenadić – od slavenskog imena Nenad; u korijenu riječ “nada”, dakle “nenadano rođen” Novaković – također slavensko ime Novak, vjerojatno u značenju “prvorođeni” Pavlić … pročitajte više