ORAČI, KOPAČI, NADNIČARI, AKORDAŠI

objavljeno u: NAŠA OGNJIŠTA I BAŠTINA | 0

Fotografija: Duvanjski gastarbajteri u Bremenu (1971.): Ivan Radoš, Ivan Vukadin, Veselko Radoš (svi iz Seonice), Ante i Mijo Šarac iz Mandina Sela.

* * *

Mi smo orači, kopači, nadničari, akordaši.

Pješke smo se u opancima u svijet uputili.

Probijali smo gudure crnogorske, prekopali hercegovačke doce, spavali po salašima bačkim i dojč-barakama.

Zaustavili Ramu i Jablanicu, probušili Ivan-planinu.

Na našim rukama izrastaju zapadnoeuropske metropole.

Svi smo krampali i kosili i narasli o tvrdom kruhu, kruhu od sedam kora.

Bijeli kruh i bijeli svijet bili su daleko.

Pružali smo ruke ali je srce uvijek ostajalo ovdje.

Mijo Tokić