OPĆINSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE: Upozorenje građanima na mjere zaštite od nadolazećih kišnih oborina

objavljeno u: NOVOSTI | 0

– Aktivno sudjelujte u održavanju lokalnih vodenih tokova (ne bacajte smeće u rijeke, potoke i kanale;
– Planirajte izmiještanje pokretne imovine na sigurno;
– Isključite strujne priključke na glavnim prekidačima;
– Izbjegavajte srušene elektro-vodove;
– Ne pijte vodu iz slavine (može biti zagađena);
– Ne koristite hranu, vodu ili lijekove koji su došli u dodir sa zagađenom vodom;
– Ne koristite vodu iz vodovodnih cijevi dok nadležna služba to ne odobri;
– Učinite sve da postupno, ali temeljito osušite unutrašnjost kuće.

OPĆINSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE