OPĆINA TOMISLAVGRAD: Javni poziv za potporu pravnim i fizičkim osobama kojima je zabranjen rad zbog izvanrednih okolnosti izazvanih pojavom korona virusa (COVID -19)

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Na temelju članka 7. stavak 1. Odluke o donošenju mjera za potporu pravnim i fizičkim osobama kojima je zabranjen rad zbog izvanrednih okolnosti izazvanih pojavom korona virusa (COVID -19), broj: 01-02-479/20 od 27. 4. 2020. godine, Općinski načelnik Tomislavgrad, objavljuje

J A V N I  P O Z I V

Pozivaju se pravne i fizičke osobe kojima je zabranjen rad odlukama Stožera civilne zaštite da se prijave na ovaj Javni poziv radi ostvarivanja prava koja su definirana mjerama I i II u skladu s navedenom Odlukom.

Pravo na ovaj Javni poziv mogu podnijeti samo one pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište na prostoru općine Tomislavgrad, kao i pravne osobe koje imaju registriranu poslovnu jedinicu na prostoru općine Tomislavgrad.

Kriteriji za ostvarivanje prava iz ovoga Javnog poziva, kao i odgovarajući dokazi o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava koji se prilažu, sadržani su u obrascima zahtjeva za podnošenje prijave, koji su sastavni dio ovoga Javnog poziva, a koji se mogu preuzeti sa službene stranice Općine Tomislavgrad.

Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava iz Proračuna Općine Tomislavgrad za isplatu dijela neto plaća za mjesec travanj je 11. svibnja 2020. godine.

Rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava definirana MJEROM I, kao i podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava iz Proračuna Općine Tomislavgrad za isplatu dijela neto plaća za mjesec svibanj je 10. lipnja 2020. godine.

Prijave podnesene izvan ostavljenog roka neće se razmatrati.

Javni poziv i potrebni obrasci se nalaze u privitku.

Općina Tomislavgrad