OPĆINA TOMISLAVGRAD: Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima u akademskoj 2019./2020.

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Na temelju članka 62. Statuta Općine Tomislavgrad (“Službeni glasnik Općine Tomislavgrad”, broj 2/99, 2/00 i 6/05 ) i članka 16. Odluke o studentskim stipendijama Općine Tomislavgrad (“Službeni glasnik Općine Tomislavgrad”, broj 12/11 i broj :01-02-1891/19 od 26.11.2019. godine), Načelnik općine Tomislavgrad, r a s p i s u je JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima s područja općine Tomislavgrad u akademskoj 2019./2020. godini.

Studenti se prijavljuju na natječaj za dodjelu stipendija za jednu od pet kategorija stipendija:

Kategorija 1 – stipendije za učenike generacije srednje škole iz prethodne godine ako su upisali redoviti studij………………………………. 2 stipendije

Kategorija 2 – stipendije za studente koji su prvi put upisali prvu godinu studija – brucoši ……..15 stipendija

Kategorija 3 – stipendije za studente deficitarnih zanimanja ………………………. 3 stipendije

Kategorija 4 – stipendije za redovite studente druge i viših godina studija …….. 10 stipendija

Kategorija 5 – uspješni studenti, studenti bez oba roditelja i studenti invalidi…..svi prijavljeni

Broj stipendija u Kategoriji 5. ovisit će od broja prijavljenih kandidata koji ispunjavaju opće i
posebne uvjete predviđenih Odlukom o studentskim stipendijama Općine Tomislavgrad.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2019./2020. godinu i isplaćivat će se u devet jednakih mjesečnih rata, počevši od 01.10.2019.godine.

Visina mjesečne stipendije iznosi 150,00 KM.

Sljedeći studiji smatraju se u deficitarnim zanimanjima u akademskoj 2019./2020. godini:
• Matematika,
• Fizika,
• Likovna kultura.

Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja Javnog natječaja na oglasnoj ploči Općine Tomislavgrad i web stranici Općine Tomislavgrad: www.tomislavgrad.gov.ba.

Prijave na natječaj s priloženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici, osobno u Šalter sali Općine Tomislavgrad ili putem pošte preporučeno na adresu:

Općina Tomislavgrad, ul. Mijata Tomića br.108, Povjerenstvo za utvrđivanje liste za dodjelu stipendija, uz naznaku “Prijava na natječaj i kategorija za koju se natječe “.

Nepravodobne i nepotpune prijave i dokumentacija neće se uzeti u razmatranje, niti je dozvoljeno dopunjavati iste poslije isteka roka za natječaj.

Sve dodatne informacije u vezi natječaja mogu se dobiti u zgradi Općine Tomislavgrad – Služba za društvene djelatnosti i opću upravu (soba br.35).

Javni natječaj, prijavni obrasci i izjava se nalaze u privitku.