NEDJELJNA PRIČA: Zašto je zadavio svoju majku

objavljeno u: NEDJELJNA PRIČA | 0

U jednom je francuskom gradu živio dječak koji je bio vrlo razuzdan u svakom pogledu, a bio je jedinac u majke. U školi je prkosio učiteljima i kvario ostale dječake. Bio je uvijek spreman za tučnjavu i druge neurednosti. A vrlo je rijetko dolazio na vjeronauk i u crkvu na svetu misu i sakramente. Zato je vjeroučitelj jednoga dana posjetio njegovu majku i opreznim joj riječima preporučio da se više posveti svome sinu, da bolje pazi na njega i da ga redovito šalje na vjeronauk i u crkvu. No majka se tomu usprotivila, skočila je u obranu svojega dječaka i počela ga na sve moguće načine ispričavati.

A kad joj je svećenik spomenuo vjeronauk i crkvu, ona mu je cinički odgovorila: „Vrlo važno, i hrastovi u šumi rastu sasvim lijepo i bez crkve i bez svećenika.“ Svećenik joj je uputio još nekoliko savjetodavnih riječi, no kad je vidio da ništa ne koristi, udaljio se.

Dvadeset godina nakon toga francuske su novine donijele vijest da je neki mladić, a bio je to spomenuti dječak, osuđen na vješala jer je zadavio svoju majku koja mu nije dala novca za provod i kartanje. Sam Bog veli: „U čemu tko griješi, u tomu će biti i kažnjen.“

Te su se riječi dosljedno ispunile na ovoj nesretnoj majci. Bez Boga i njegove pomoći ne možemo se snaći, a ni odgojiti svoju djecu. Bog nam je darovao zapovijedi kojih se trebamo držati ako želimo biti sretni ovdje i u vječnosti. Ova se majka teško ogriješila u svom bračnom životu što nije htjela imati više djece osim sina jedinca. A ogriješila se i o svoga sina zanemarujući njegov kršćanski odgoj. Zato ju je stigla strašna kazna upravo u sinu jedincu.

Priredio: fra Petar Ljubičić